सन २०२३ मधील चतुर्थी निमित्त होणारे कार्यक्रम .

मार्च : गणेश संकष्टी चतुर्थी शनिवार ११ / ३ / २०२३ रोजी

sankast chaturti - moryanagar - muktai textile

एप्रिल : श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी रविवार ९ / ४ / २०२३ रोजी

मे : गणेश संकष्टी चतुर्थी सोमवार ८/ ५ / २०२३ रोजी

जून : श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी बुधवार ७ / ६ / २०२३ रोजी

जुलै : गणेश संकष्टी चतुर्थी गुरुवार ६ / ७ / २०२३ रोजी

ऑगस्ट : श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी शुक्रवार ४ / ८ /२०२३ रोजी

सप्टेंबर : गणेश संकष्टी चतुर्थी रविवार ३ / ९ / २०२३ रोजी

श्री गणेशोत्सव निमित्त रविवार दि. २४/९/२०२३ रोजी

ऑक्टोबर : श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी सोमवार २ / १० /२०२३ रोजी

नोव्हेंबर : गणेश संकष्टी चतुर्थी बुधवार १ / ११ / २०२३ रोजी

नोव्हेंबर : गणेश संकष्टी चतुर्थी गुरुवार ३० / ११ / २०२३ रोजी

डिसेंबर : गणेश संकष्टी चतुर्थी शनिवार ३० / १२ / २०२३ रोजी